2Årets skogskvinnor 2022

Karin Ek  från Mörrum korades till 2022-års skogkvinna.


 
Årets skogskvinnor 2023

Kerstin Bertland Jonsson, Ronneby utnämndes till årets skogskvinna 2023.


 
Årets skogskvinnor 2021

Ulrica Lind från Gränum korades till 2021-års skogkvinna.


 
Årets skogskvinnor 2020

Visd skogsdagen i Offamåla den 13 september utnämndes systrarna Mattsson ifrån Tången i Mörrum till årets skogskvinnor. 

Vi gratulerar Gunvor Jönsson (tv) och Birgit Malmquist (th).Årets skogskvinna 2019


Till 2019 års skogskvinna utnämndes Eva Runesson från Offamåla i Rödeby. Helene Reiter, Grenverkets ordf. t.v och Eva Runesson t,h

Läs motivering här!

 

Årets skogskvinnor 2018


Till årets skogskvinnor 2018 utnämndes Gunilla Arnesson och Emelie Olsson från Ronneby. Ordf. Cecilia Rooth i mitten.

Läs motivering här!

Årets skogskvinna 2017


Vid höstens skogsdag valdes Carina Johansson till 2017 års skogskvinna!

Läs motivering här2016 års skogskvinna


Vid årets sista styrelsemöte uppvaktades Pernilla Clemedtson i Märserum för att hon korats till Årets skogskvinna 2016. Här tillsammans med Grenverkets ordförande Cecilia Rooth.

Läs motivering här

2015 års skogskvinna


År 2015 utnämndes Ingela Johansson från Bottnansmåla, Rödeby till årets skogskvinna Grattis!

Läs motivering här

2014 års skogskvinna


Till årets skogskvinna 2014 utnämndes Elisabeth Svensson från Rödeby. 

Läs motivering här

2013 års skogskvinna


Till årets skogskvinna 2013 utnämndes Majvor Alvemalm från Kyrkhult.

Läs motiveringen till Majvors utnämning här

Majvor Alvemalm och ordf. Carina Nilsson

2012 Års skogskvinna


Eftersom det år 2010 korades 2 st årets skogskvinna blev ingen utvald 2011. Vid skogsdagen den 9 september 2012 hade vi nöjet att kora Maria Åkesson från Karlskrona. Maria driver Törnåkra Landskapvård.

Läs vidare här

2010 års skogkvinna


Skogsdagen hölls traditionsenligt hos förra årets skogskvinna som var Eva Johnsson-Andersson. Hon har sin gård i Torneryd i Ronneby kommun. På Eva fastighet tittade vi  bl a på natur och kulturvärden, planering av en slutavverkning, skötsel av värdefull torpmiljö och en nyskapad bokskog som huggits ut ur granskog. Dagen avslutades med att utse årets skogskvinna.


Detta år blev det två årets skogkvinnor: Helene Reiter, Ronneby och Marlene Sibbesson, Näsum

Helene - grenverkets startkraft.

Du har ett brinnande intresse, och stor kunskap som du med entusiasm gärna delar med dig. Pedagogiskt är det inte många som slår dig på fingrarna. Du är en inspirationskälla för oss alla.Tips och idéer kommer i en aldrig sinande ström. I din stora ryggsäck ryms mycket; flera gedigna utbildningar, utmärkelser. Ett nät fyllt med kontakter. Även en bit Österlenchoklad och en termos te slinker ner. Du är inte själv skogsägare, men tar för dig ändå, ett bevis är milleniumhägnet. Du är tjejen med det stora hjärtat och en sann tidsoptimist, utan dig och din drivkraft hade vi inte stått här idag.


Marlene - grenverkets sångfågel.

Du är en superentreprenör en stöttepelare i familjeföretaget. Den okände ”broder” Sibbesson som förtjänar mer uppmärksamhet! Du har ett brett intresse för skoglig produktion i balans med bevarandeintressen.Du har ett vinnande sätt och är ett gott föredöme som affärskvinna och som odlare. Du är generös att dela med dig med goda råd och med dina utsökta produkter.Du har under åren fått stora kunskaper om forna tiders markanvändning och de människor som tidigare brukat marken. Du är orädd och gör hela tiden nya satsningar. Du har med stor energi och många goda idéer bidragit i grenverkets styrelsearbete i många år.O tänk så bra att du inte är glutenallergisk, nu kan du festa med en extra bulle!

Årets skogskvinna 2009


Grenverket har utsett Eva Johnsson-Andersson till årets skogskvinna.

Eva J Andersson till höger


Motiveringen löd:


Ditt skogsintresse går inte att ta miste på!Du har enträget förkovrat dig och deltagit i nästan alla våra aktiviteter under åren, sedan starten i ”skogscirkel för Södrakvinnor” 1993.


Eva, du tycker att man ska vara försiktig , tex när det gäller grot-uttag. Men när du gör din röst hörd är det dock inte så försiktigt. Då är du mycket tydlig med din välgrundade uppfattning.


Vi har speciellt noterat din höga ambitionsnivå när det gäller plantornas väl och ve, och du har en naturlig känsla för det där med balans mellan produktion och miljö i skogen.


Dessutom har du Klipp i steget, är handlingskraftig, och drar dig inte för att rycka ut med motorsågen för att fixa en spontan demonstrationsyta.


Nu tycker vi det är dags för dig att kliva fram!


Du kan gott ta lite mer plats i skogliga sammanhang!


En bra start blir att presentera din skog på nästa års skogsdag!


Grattis EVA!

2008 års skogskvinna


Grenverket har utsett Rosie Svensson från Svängsta till årets skogskvinna.

Tal till Årets skogskvinna 2008:

Ibland får Grenverkets styrelse klura en del för att hitta den rätta kandidaten till Årets skogskvinna, men i år kom namnet som en blixt från klar himmel. Kriterierna för vårt pris är att man är duktig i något avseende, att man är ett föredöme, men det kan också tjäna som en uppmuntran och ett stöd för framtiden.


I år passar hon in på båda skälen, Hon håller lite låg profil, vår skogskvinna för i år. Men här finns stora kunskaper och en enorm styrka och en bestämd vilja.


Rosie, det är du som är årets skogskvinna.


Du får priset för långt och stort engagemang i din skog, både praktiskt och tankemässigt. Du har klarat extrema svårigheter och du är verkligen ett föredöme för andra. Grenverket vill genom priset uppmuntra till fortsatt engagemang för skötseln av en av länets finaste skogsgårdar.Vi ser fram emot nästa års besök (och du har ju till och med en färdig exkursionsrunda).


2007 års skogskvinna


Grenverket har utsett Jessica Fransson från Kyrkhult till årets skogskvinna. Grattis Jessica!   


Bilder och motivering till utnämningen kan läsas på bifogad pdf-fil. Klicka här!


2006 års skogskvinna


Grenverket har utsett Cecilia Rooth till årets skogskvinna.

Ordförandens tal till Cecilia vid årets skogsdag löd så här:


Vi riskerar i år att få kritik för att vi är en klubb för inbördes beundran. Jag tycker det är helt OK, för i vår förening finns det en hel del kvinnor som är värda all beundran. För engagemang och kunskaper och flit och självkänsla.Vi försöker varje år hitta någon som gjort lite mer än vad man kan förvänta sig, utifrån den situation man har att utgå ifrån. Så är det även i år, vi har valt vår skogskvinna för att hon tagit ett steg till, och inte lutat sig tillbaka mot tryggheten i redan vunna framgångar.


Cecilia du får inte priset för alla dina gamla kunskaper som du fått på Sjöarp, genom beprövad erfarenhet och arvegods från pappa Ståål.Du får priset för att du gett dig in i lejonets kula. Du har vågat dig in i en av de mest macho-betonade rollerna inom skogen, nämligen som motorsågsinstruktör.


Det har du gjort med ett medfött sinne för instruktionsmetodik och ett naturligt ledarskap. Du är lugn och tålmodig och har förmågan att lyfta självförtroendet hos dina elever. Vi vill uppmuntra dig med vårt pris och önskar dig framgång och respekt. Vi hoppas att många män och kvinnor får lära sig säker motorsågshantering och allt möjligt annat av dig.


2005 års skogskvinna


Till årets skogskvinna 2005 utnämndes Carina Nilsson från Stockholms by i Ronneby kommun.

Cecilia Nilsson och ordf. Helene Reiter


Motiveringen löd:


Du har varit vår omslagsflicka med den äran under många år, och som sådan ett mycket värdigt ansikte utåt. Du har aldrig varit rädd att hugga i med någonting (bara du slipper att prata så mycket). Din arbetsvillighet har vi haft nytta av i föreningen, men du jobbar lika hårt hemma. Du har familjen med dig; eller kanske rättare sagt så kommer de kanske inte undan, för du är nästan farligt reaktionssnabb när det är något som ska uträttas.Men det är inte så att du förivrar dig, allt arbete bygger på en god planering. Få av oss har en så god framförhållning i den skogliga årsplaneringen.


Du är målmedveten och har goda skogskunskaper. I praktiskt skogsarbete är har du inte många övermän eller –kvinnor.


Carin, du är aldrig kinkig och fixar allt. Du lämnar alltid en hjälpande hand och lämnar ingen i sticket. Tänk på dig själv ibland  och ransonera lite på arbetet. Vi är många som tycker att du ska vara lite rädd om dig.


2004 års skogskvinna


Till 2004 års skogskvinna valdes Ulla Askblom, Ebbemåla gård i Ronneby kommun.

På bilden ovan är föreningen på skogsdag hos Ulla i hennes ädellövsplantering.Läs här om Grenverkets tankar om de utmaningar vi fått av landsbygdsministern för att utveckla jämställdheten inom skogsbruket.Är du intresserad av röjsågs kurs - kontakta Cecilia tel: 0455-367142 eller epost:

flakullaskogsgard@gmail.com