Stor uppslutning vid årets skogsdag som hölls i Sävsjömåla hos Emelie och Gunilla (förra årets skogskvinnor). Här har vi lunchpaus vid den vackra sjön.

Grenverket är en ideell obunden förening för skogsintresserade kvinnor i Blekinge. Syftet med föreningen är att erbjuda kvinnor kunskaper om dagens skogsbruk.


- Vi vill lyfta fram kvinnor som beslutsfattare både inom familjeskogsbruket och i skogsyrkeskåren.


- Vi bedriver vår verksamhet i form av exkursioner, föreläsningar, skogsdagar, studiecirklar m m


- Vi har verksamhet i hela länet.


- Vi utser varje år Årets skogskvinna för att uppmuntra och inspirera.


- Vi samarbetar med skogsbrukets organisationer och företag, liksom med andra nätverk och föreningar med landsbygds- och/eller kvinnoanknytning.


Det behövs inga förkunskaper, alla är välkomna och kan lära sig något om skogen!

Temakväll

om servitut och vägar genomförs den 24 feb kl:18 i skogsstyrelsens lokal i Ronneby
Anmnälan till kerstin@grenverket.se
Läs mer här!'


Grenverkets årsmöte!

Boka söndagen den 22 mars kl. 15 för Grenverkets årsmöte. Lokal: Bräkne-hoby bygdegård. Programmet kommer med kallelsen.


Vill Du följa med till Österrike på skogskonferens för kvinnor, den 25-27 maj - läs mer på denna länk.

https://www.forstfrauen.at/en/conference-2020

3 pers är redan anmälda

Anmälan till Helene på helene.reiter@grenverket.se eller 0708 207 408.Läs  motivering  om årets skogskvinna här:


Referat om skogsdagen i Sävsjömåla, läs här!


Röjsågskurs

Är du intresserad av röjsågskurs? Kontakta Cecilia på tel: 0455-367142 eller epost:

flakullaskogsgard@gmail.com Information in english