Stor uppslutning vid årets skogsdag som hölls i Sävsjömåla hos Emelie och Gunilla (förra årets skogskvinnor). Här har vi lunchpaus vid den vackra sjön.

Grenverket är en ideell obunden förening för skogsintresserade kvinnor i Blekinge. Syftet med föreningen är att erbjuda kvinnor kunskaper om dagens skogsbruk.


- Vi vill lyfta fram kvinnor som beslutsfattare både inom familjeskogsbruket och i skogsyrkeskåren.


- Vi bedriver vår verksamhet i form av exkursioner, föreläsningar, skogsdagar, studiecirklar m m


- Vi har verksamhet i hela länet.


- Vi utser varje år Årets skogskvinna för att uppmuntra och inspirera.


- Vi samarbetar med skogsbrukets organisationer och företag, liksom med andra nätverk och föreningar med landsbygds- och/eller kvinnoanknytning.


Det behövs inga förkunskaper, alla är välkomna och kan lära sig något om skogen!


Ändring Årsmöte

Pga smittospridningsrisken kommer vi att hålla ett kort årsmöte, utan föredrag, på Skogsstyrelsens lokal i Ronneby. Söndagen 22 mars kl 16.00-ca 17.30. Medtag eget fika!

Om ev förutsättningarna ändras- kolla din e.post på lör-sön.fm

Dagordning

Valberedningens förslag

Stadgeändringar


Vill Du följa med till Österrike på skogskonferens för kvinnor, den 25-27 maj - läs mer på denna länk.

https://www.forstfrauen.at/en/conference-2020

3 pers är redan anmälda

Anmälan till Helene på helene.reiter@grenverket.se eller 0708 207 408.Läs  motivering  om årets skogskvinna här:


Referat om skogsdagen i Sävsjömåla, läs här!


Röjsågskurs

Är du intresserad av röjsågskurs? Kontakta Cecilia på tel: 0455-367142 eller epost:

flakullaskogsgard@gmail.com Information in english