Sommarvandringen på Tromtö den 2 juli med Annika Lydänge från Länsstyrelsen i Blekinge.

Grenverket är en ideell obunden förening för skogsintresserade kvinnor i Blekinge. Syftet med föreningen är att erbjuda kvinnor kunskaper om dagens skogsbruk.


- Vi vill lyfta fram kvinnor som beslutsfattare både inom familjeskogsbruket och i skogsyrkeskåren.


- Vi bedriver vår verksamhet i form av exkursioner, föreläsningar, skogsdagar, studiecirklar m m


- Vi har verksamhet i hela länet.


- Vi utser varje år Årets skogskvinna för att uppmuntra och inspirera.


- Vi samarbetar med skogsbrukets organisationer och företag, liksom med andra nätverk och föreningar med landsbygds- och/eller kvinnoanknytning.


Det behövs inga förkunskaper, alla är välkomna och kan lära sig något om skogen!


Kommande vandringar!
Pagelsborg, tordagen den 16 Juli kl:18.30 - 21.00, mer info här!
Tången, Mörrum, söndagen den 2 Augusti kl: 16.00 - 19.00, mer info här!


Läs som vandringen på Tromtö Här!


Läs  motivering  om årets skogskvinna här:


Referat om skogsdagen i Sävsjömåla, läs här!


Röjsågskurs

Är du intresserad av röjsågskurs? Kontakta Cecilia på tel: 0455-367142 eller epost:

flakullaskogsgard@gmail.com Information in english