Den 8 november bjöd Skogsstyrelsen in Grenverket till en intressant träff inom projektet "smart skogsbruk". Många intressanta diskussioner fördes och vi fick tips om många av de verktyg som finns på Skogsstyrelsens hemsida .

Bl a checklistor för beställning och uppföljning av slutavverkning, röjning och gallring.

Läs här:

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/du-och-din-skog/bestalla-skogsbrukstjanster/stod-vid-bestallning-av-skogsbrukstjanster/

Grenverket är en ideell obunden förening för skogsintresserade kvinnor i Blekinge. Syftet med föreningen är att erbjuda kvinnor kunskaper om dagens skogsbruk.


- Vi vill lyfta fram kvinnor som beslutsfattare både inom familjeskogsbruket och i skogsyrkeskåren.


- Vi bedriver vår verksamhet i form av exkursioner, föreläsningar, skogsdagar, studiecirklar m m


- Vi har verksamhet i hela länet.


- Vi utser varje år Årets skogskvinna för att uppmuntra och inspirera.


- Vi samarbetar med skogsbrukets organisationer och företag, liksom med andra nätverk och föreningar med landsbygds- och/eller kvinnoanknytning.


Det behövs inga förkunskaper, alla är välkomna och kan lära sig något om skogen!

Årets skogskvinna 2022 blev

KARIN EK från Asarum

STORT GRATTIS!
Karin Ek tv och ordf. Cecilia Rooth th

Läs motivering här!


Vill Du bli medlem:

medlemsavgiften kostar 200:-/år och betalas via Bankgiro

5092-3838, e-posta dina adressuppgifter till helene.reiter@grenverket.se eller fyll i nedan blankettÄr du intresserad av röjsågs-kurs? Kontakta Cecilia på tel: 0455-367142Grenverkets GDPR policy


 

Information in english

Styrelsen vill önska alla

medlemmar 


En Riktigt God Jul

och

Ett Gott Nytt ÅR


Har du prenumererat på Skogsstyrelsens nyhetsbrev?

Här får du alltid information om akturella händelser och t ex vilka distansträffar som Skogsstyrelsen håller via Teams. T ex  16 dec. hålls en distansträff om Vägar och skogsbruk. Läs också på Skogsstyrelsens hemsida om webbutbildningarna om klimatet.

www.skogsstyrelsen.se