I oktober firade vi 30-årsjubileum i Grenverket och var då på Aspö. På lördagen besökte vi bl a Drottningskärs kastell men söndagen ägnade vi åt exkusion i bl a Birger Sörensons betesmarker. Här besöker vi ett vackert alkärr vid Trashalla udde. 

Grenverket är en ideell obunden förening för skogsintresserade kvinnor i Blekinge. Syftet med föreningen är att erbjuda kvinnor kunskaper om dagens skogsbruk.


- Vi vill lyfta fram kvinnor som beslutsfattare både inom familjeskogsbruket och i skogsyrkeskåren.


- Vi bedriver vår verksamhet i form av exkursioner, föreläsningar, skogsdagar, studiecirklar m m


- Vi har verksamhet i hela länet.


- Vi utser varje år Årets skogskvinna för att uppmuntra och inspirera.


- Vi samarbetar med skogsbrukets organisationer och företag, liksom med andra nätverk och föreningar med landsbygds- och/eller kvinnoanknytning.


Det behövs inga förkunskaper, alla är välkomna och kan lära sig något om skogen!

Grenverkets Årsmöte  kommer att hållas  söndagen den 10 april.

Den 4 maj har vi planerat för en utekväll med Biometria för att diskutera skogsvägar.

Boka även in den 18 maj för en utekväll om barkborreangrepp.

'

Ulrica Lind från Gränum blev årets skogskvinna 2021
''

Läs motivering


Vill Du bli medlem:

medlemsavgiften kostar 200:-/år och betalas via Bankgiro

5092-3838, e-posta dina adressuppgifter till helene.reiter@grenverket.se eller fyll i nedan blankett


Röjsågskurs

Är du intresserad av röjsågs-kurs? Kontakta Cecilia på tel: 0455-367142
Grenverkets GDPR policy Information in english