Grenverket


För skogsintresserade kvinnor i Blekinge, är en ideell obunden förening.

Syftet med föreningen är att erbjuda kvinnor kunskaper om dagens skogsbruk.


- Vi vill lyfta fram kvinnor som beslutsfattare både inom familjeskogsbruket och i skogsyrkeskåren.


- Vi bedriver vår verksamhet i form av exkursioner, föreläsningar, skogsdagar, studiecirklar m m


- Vi har verksamhet i hela länet.


- Vi utser varje år Årets skogskvinna för att uppmuntra och inspirera.


- Vi samarbetar med skogsbrukets organisationer och företag, liksom med andra nätverk och föreningar med landsbygds- och/eller kvinnoanknytning.


Det behövs inga förkunskaper, alla är välkomna och kan lära sig något om skogen!


Information in english

 

Vårens aktiviteter

24 mars: Årsmöte i Hobyskolans matsal med föedrag om Hassel.
kallelse se bifogad fil.


3 april startar Helene Reiter upp en Grundkurs i skogsbruk.

24 april:OBS ändrat datum Barkborresdag med Gunnar Isaksson, Gammalstorp.


I maj: Besök i Historielängan på Sjötorps gård och studiebesök på Askunga Dovvilt, Fridlevstad.

 

 

 

 

Är du intresserad av röjsågs kurs - kontakta Cecilia tel: 0455-367142 eller epost:

flakullaskogsgard@gmail.com