Vid årsmötet den 24 mars 2019 avgick Cecilia Rooth som ordförande och till ny ordförande valdes Helene Reiter.

Grenverket är en ideell obunden förening för skogsintresserade kvinnor i Blekinge. Syftet med föreningen är att erbjuda kvinnor kunskaper om dagens skogsbruk.


- Vi vill lyfta fram kvinnor som beslutsfattare både inom familjeskogsbruket och i skogsyrkeskåren.


- Vi bedriver vår verksamhet i form av exkursioner, föreläsningar, skogsdagar, studiecirklar m m


- Vi har verksamhet i hela länet.


- Vi utser varje år Årets skogskvinna för att uppmuntra och inspirera.


- Vi samarbetar med skogsbrukets organisationer och företag, liksom med andra nätverk och föreningar med landsbygds- och/eller kvinnoanknytning.


Det behövs inga förkunskaper, alla är välkomna och kan lära sig något om skogen!


Kommande aktiviteter


28-30 juni:

Nordiskt möte för kvinnor i skogbruket: Skogen som inkomstkälla. Jönköping.


Detaljprogram: klicka här!Årets skogsskvinna


Vid årets skogsdag den 16 sept. utsågs Gunilla Arnesson och Emelie Olsson till 2018 års skogskvinnor.

Läs motiveringen här.Ny grundkurs


Den 4 september är det uppstart för grupp två. Grupp 1 hade uppstart i april, och fortsätter i september. Det finns platser kvar. Anmälan till Helene 0708 207 408Röjsågskurs


Är du intresserad av röjsågskurs? Kontakta Cecilia på tel: 0455-367142 eller epost:

flakullaskogsgard@gmail.com
 


Information in english