Grenverket


För skogsintresserade kvinnor i Blekinge, är en ideell obunden förening.

Syftet med föreningen är att erbjuda kvinnor kunskaper om dagens skogsbruk.


- Vi vill lyfta fram kvinnor som beslutsfattare både inom familjeskogsbruket och i skogsyrkeskåren.


- Vi bedriver vår verksamhet i form av exkursioner, föreläsningar, skogsdagar, studiecirklar m m


- Vi har verksamhet i hela länet.


- Vi utser varje år Årets skogskvinna för att uppmuntra och inspirera.


- Vi samarbetar med skogsbrukets organisationer och företag, liksom med andra nätverk och föreningar med landsbygds- och/eller kvinnoanknytning.


Det behövs inga förkunskaper, alla är välkomna och kan lära sig något om skogen!


Information in english

 

Vårens aktiviteter


24 april:OBS ändrat datum Barkborresdag med Gunnar Isaksson, Gammalstorp.


4 maj: Besök i Historielängan på Sjötorps gård och studiebesök på Askunga Dovvilt, Fridlevstad.

28-30 juni: Nordiskt möte för kvinnor i skogbruket: Skogen som inkomstkälla. Jönköping.


Detaljprogram: klicka här!

 

 

 

 Är du intresserad av röjsågs kurs - kontakta Cecilia tel: 0455-367142 eller epost:

flakullaskogsgard@gmail.com