Kontakter

 

Styrelsen 2018

 

Ordförande: Cecilia Rooth, Fågelmara, Tel: 0455-36 71 42

Vice Ordf: Helene Reiter, Ronneby, Tel. 072-309 49 84

Kassör: Linnea Persson, Tararp, Asarum, Tel: 070-265 00 63

Sekreterare: Kerstin Olofsson, Silpinge byväg, Ronneby

Ledamot: Inger Johansson, Ronneby, Tel: 0457-26007

Ledamot: Mariana Sahlström, Hallagärde Torsås, tel. 072-554 26 20

Ledamot: Britt-Marie Havby, Fridlevstad, Tel: 0455-430 15

Ledamot: Kerstin Jönsson, Ronneby, Tel: 0457-400 20

 

Ersättare: Maria Åkesson, Törnåkra, Jämjö

Ersättare: Pia Bengtsson, Baggeboda, Olofström

 

Valberedning:

Agneta Lindman-Lundberg, Olofström

Elisabeth Svensson, Rödeby

Eva Johnsson-Andersson, Fridlevstad

 

Revisorer:

Siv Johannesson, Bräkne-Hoby

Kerstin Mattisson, Bräkne-Hoby

Ersättare: Kerstin Bertland-Johnsson, Ronneby

 

 

Läs här om Grenverkets tankar om de utmaningar vi fått av landsbygdsministern för att utveckla jämställdheten inom skogsbruket.

 

 

Är du intresserad av röjsågs kurs - kontakta Cecilia tel: 0455-367142 eller epost:

flakullaskogsgard@gmail.com